Vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thị Màng, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung

- Nội dung khiếu nại: Bà Nguyễn Thị Màng (con của ông Nguyễn Thế Hưng đã chết) tranh chấp ranh đất với ông Võ Văn Nhu (đã chết), con ông Nhu là ông Võ Quang Tường, liên quan đến hai thửa đất số 370 và số 371, tờ bản đồ số 04, xã Hòa Long (nay là ấp Hậu Thành, xã Tân Dương), huyện Lai Vung.

- Kết quả kiểm tra, rà soát: Thực hiện Công văn số 645/VPCP-V.I ngày 13/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả kiểm tra, rà soát 05 vụ khiếu nại tại tỉnh Đồng Tháp, ngày 09/4/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND-NĐ về việc hủy quyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Võ Văn Nhu với ông Nguyễn Thế Hưng cùng ngụ huyện Lai Vung.

Ngày 28/4/2020, UBND huyện Lai Vung ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND-NC về việc hủy quyết định giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Võ Văn Nhu với ông Nguyễn Thế Hưng cùng ngụ huyện Lai Vung.

Ngày 28/4/2020, UBND xã Tân Dương đã tổ chức trao Quyết định số 68/QĐ-UBND-NĐ ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 04/QĐ-UBND-NC ngày 28/4/2020 của UBND huyện Lai Vung cho bà Nguyễn Thị Màng và ông Võ Quang Tường.

Tại buổi trao quyết định bà Nguyễn Thị Màng có ý kiến: Hiện nay, bà đã khiếu nại việc giải quyết tranh chấp này đến Chính phủ, đề nghị để Chính phủ giải quyết. Bà không nhận quyết định 68/QĐ-UBND-NĐ của UBND tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 04/QĐ-UBND-NC của UBND huyện Lai Vung. Bà lý giải việc không nhận quyết định là do các cấp chính quyền trước đây đã không đưa vụ việc ra Tòa án. Vụ tranh chấp kéo dài hơn 40 năm, gia đình bị mất quyền lợi nên không nhận quyết định.

Vụ khiếu nại của ông Lê Tiến Thành, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò

- Nội dung khiếu nại: Ông Lê Tiến Thành khiếu nại yêu cầu bồi thường 5,7 tỷ đồng thiệt hại toàn bộ nhà máy do thi công tuyến đường Cai Châu - Nước Xoáy, thuộc xã Long Hưng A và xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò.

- Kết quả kiểm tra, rà soát: Khiếu nại của ông Lê Tiến Thành đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 88/QĐ-UBND-NĐ ngày 30/3/2007 và được Cục III của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát thống nhất hướng giải quyết của UBND tỉnh tại Biên bản làm việc ngày 13/01/2016.

Ngày 04/02/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 08/TB-UBND về việc thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Lê Tiến Thành.

Ngày 21/11/2018, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 2036/TTCP-C.III, có ý kiến đối với vụ ông Lê Tiến Thành: “Đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan thuộc tỉnh thu hồi đất công (hành lang đường) mà ông Lê Tiến Thành đã lấn chiếm, trả lại vẻ đẹp của con đường để phục vụ giao thông, du lịch của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung; khi thực hiện dự án không làm ảnh hưởng đến đất và tài sản có trên đất của gia đình ông Lê Tiến Thành. Đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp không xem xét hỗ trợ số tiền 79.332.000 đồng cho ông Lê Tiến Thành”.

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND-NĐ về việc hủy Quyết định số 88/QĐ-UBND-NĐ ngày 30/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 35/QĐ-UBND.NĐ ngày 12/01/2007 của Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò.

Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Não, ngụ ấp Tân Thuận A, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình

- Nội dung khiếu nại: Bà Nguyễn Thị Não khiếu nại yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất thửa 1142, diện tích 7.918m2; thửa 2786 (thửa cũ là 1096) diện tích 2.456m2 và mương thuỷ lợi ngang 5,3m dài 143m (tính từ đường đal chạy dài đến đường nước ấp chiến lược) do UBND huyện Thanh Bình đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Nguyễn Văn Hung.

- Kết quả kiểm tra, rà soát: Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 413/VPUBND-TCD về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Não với nội dung chỉ đạo: Giao UBND huyện Thanh Bình hủy Quyết định số 15/QĐ-UBND-NC ngày 13/02/2014 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình; đồng thời hướng dẫn bà Não khởi kiện sang Tòa án nhân dân để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/7/2017, Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 15/QĐ-UBND-NC ngày 13/02/2014 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình.

Ngày 20/11/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 316/UBND-TCD về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Não, hướng dẫn khởi kiện sang TAND để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Ngày 25/6/2018, UBND tỉnh có Công văn số 175/UBND-TCD về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Não, nội dung: Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Não không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 12/7/2019, Văn phòng Tỉnh uỷ ban hành Thông báo số 1198-TB/VPTU về việc thông báo ý kiến của đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Não, nội dung: (1) Đồng ý hướng dẫn bà Nguyễn Thị Não có quyền khởi kiện đến TAND để được xem xét, giải quyết theo yêu cầu của bà Não; (2) Giao Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Bình lãnh đạo UBND huyện Thanh Bình tiến hành kiểm tra, làm rõ quy trình cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Hung.

Ngày 03/9/2019, Tổ Kiểm tra của UBND huyện Thanh Bình có báo cáo kết quả kiểm tra số 01/BC-TKT về việc cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Hung vào năm 2005 tại thửa số 1096, tờ bản đồ số 2 (bản đồ 299), loại đất CLN, toạ lạc tại xã Tân Phú, huyện Thanh Bình. Kết quả kiểm tra: Phần đất thuộc thửa 2786 (trước đây là thửa 1096) và thửa 1142, tờ bản đồ số 02, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình đã được cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Thanh Tùng (vợ là bà Nguyễn Thị Kép) thuộc thửa 1142, diện tích 7.918m2, đất lúa; cấp GCNQSDĐ cho ông Trần Thanh Phương (vợ là bà Nguyễn Thị Vân) thửa 2786, diện tích 2.456m2 đất lâu năm và trên đất có cây trồng, vật kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Tòa án.

Bảo Thạch