Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhận được Công văn số 5159/VPCP-V.I ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển 8 đơn đến UBND tỉnh Bắc Giang, trong đó có đơn của công dân trú tại thôn Tràng An, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cố ý giải quyết tố cáo trái quy định của pháp luật, bao che cho cấp dưới.

Cùng nội dung vụ việc trên, công dân đã có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ngày 14/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 2703/UBND-TCD giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét, làm rõ nội dung đơn của công dân, căn cứ pháp lý để xem xét, xử lý đối với nội dung công dân tố cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết.

UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện, Thanh tra tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao theo quy định.

Hoàng Long