Quyết định số 30/2013/QĐ-TTg ngày 21/5/2013 sửa đổi khoản 2, Điều 1 Quyết định 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phú về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ. Theo đó, mức hưởng sinh hoạt phí là 180.000 đồng/người/ngày, tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ tại khu vực dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ.

Hiện nay chưa có quyết định nào thay thế cho Quyết định số 30/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thế nhưng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện tình trạng một số chủ đầu tư tự ý chỉ định gói thầu rà phá bom mìn cho các đơn vị, doanh nghiệp có giấy phép rà phá bom mìn nhưng mức hưởng sinh hoạt phí cao hơn so với Quyết định số 30 của Thủ tướng, gây tăng chi phí dẫn đến tăng ngân sách làm thất thoát, lãng phí tiền Nhà nước khó hiểu.

leftcenterrightdel
Quyết định 30/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện việc rà phá bom mìn được hưởng sinh hoạt phí 180.000 đồng/người/ngày. Đến nay vẫn chưa có quyết định nào thay thế nên việc có hay không một số chủ đầu tư ở tỉnh Thanh Hóa chỉ định các nhà thầu rà phá bom mìn ở các dự án có dự toán cao hơn so với quy định?

Qua tìm hiểu được biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một số dự án đã thực hiện việc rà phá bom mìn được chủ đầu tư lựa chọn, chỉ định cho các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện gói thầu thi công rà phá bom mìn như: Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu Dự án Đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, vay vốn ADB do Ban Quản lý Dự án Đầu tư  Xây dựng Khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp làm chủ đầu tư và một số dự án đường giao thông do Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa làm chủ đầu tư …

Để khách quan, thông tin hai chiều, chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Phạm Văn Chung, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giao thông Vận tải  - đơn vị tham mưu, đề xuất chỉ định các đơn vị rà phá bom mìn cho các dự án giao thông nói trên. Ông Chung cho biết: Đúng là có việc đơn vị tham mưu cho lãnh đạo lựa chọn, chỉ định các đơn vị rà phá bom mìn có giấy phép cùa Bộ Quốc phòng. Còn việc có hay không chi tiền rà phá bom mìn cao hơn so với Quyết định 30 của Thủ tướng thì anh em phải xin ý lãnh đạo Sở thì chúng tôi mới được phát ngôn, cung cấp thông tin.

Với sự việc nêu trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc kiểm tra việc có hay không nhiều chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang thực hiện gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước, nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh