Theo nội dung đơn khiếu nại ghi ngày 25/10/2022 của ông Hoàng Hoài Phi , anh trai ông Hoàng Thế Phiệt, được ông Hoàng Thế Phiệt ủy quyền tại giấy ủy quyền ngày 06/6/2022 (ông Hoàng Hoài Phi và ông Hoàng Thế Phiệt là con của vợ chồng ông Hoàng Hoài Phong và bà Võ Thị Liễu - 02 người đứng tên trên GCNQSDĐ số BH 595616 ngày 31/12/2010) và kết quả làm việc với tổ xác minh Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 14/11/2022, ông Hoàng Thế Phiệt khiếu nại Công văn số 1139/UBND-TTr ngày 12/8/2021 của UBND huyện Núi Thành về việc có ý kiến đối với nội dung thẩm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số BH 595616 do UBND huyện Núi Thành cấp ngày 31/12/2010 cho ông Hoàng Hoài Phong và bà Võ Thị Liễu tại thửa đất số 1386, tờ bản đồ số 02, Gò Tròn, thôn Xuân Ngọc 2 (nay là thôn Xuân Ngọc), xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, diện tích 25.491m2, loại đất rừng sản xuất.

Ông Hoàng Thế Phiệt yêu cầu UBND huyện Núi Thành huỷ Công văn số 1139/UBND-TTr ngày 12/8/2021 của UBND huyện Núi Thành, đồng thời thu hồi GCNQSDĐ số BH 595616 ngày 31/12/2010 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Núi Thành giải quyết tại Quyết định số 7896/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 với nội dung không chấp nhận nội dung khiếu nại.

Ông Hoàng Thế Phiệt không thống nhất và tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện nay, ông Hoàng Hoài Phong và bà Võ Thị Liễu đang sinh sống tại thửa đất số 249, tờ bản đồ số 51, diện tích 6.520m2 , loại đất ở + đất vườn tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (đã được cấp GCNQSDĐ số 433025 ngày 28/12/2000 cho hộ ông Hoàng Hoài Phong).

Ngoài thửa đất đang khiếu nại bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án, ông Hoàng Hoài Phong và bà Võ Thị Liễu còn bị ảnh hưởng 02 thửa đất khác là thửa đất số 1385, tờ bản đồ số 02, diện tích 2.140m2 và thửa đất số 1126, tờ bản đồ số 02, diện tích 4.568m2.

Hai thửa đất trên đã được kê khai và kiểm đếm tại Biên bản số 11/BB-PTQĐ (không thể hiện ngày tháng), chưa có quyết định thu hồi đất, chưa bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

Ngày 08/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với công dân.

Tại buổi đối thoại, ông Hoàng Hoài Phi (đại diện theo ủy quyền của ông Hoàng Thế Phiệt) không thống nhất với Báo cáo số 25/BC-STNMT ngày 12/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả xác minh nội dung khiếu nại. Các cơ quan tham gia đối thoại thống nhất với Báo cáo số 25/BC-STNMT ngày 12/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo kết luận của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, nội dung ông Hoàng Thế Phiệt khiếu nại Công văn số 1139/UBND-TTr ngày 12/8/2021 của UBND huyện Núi Thành về việc có ý kiến đối với nội dung thẩm tra GCNQSDĐ số BH 595616 ngày 31/12/2010 do UBND huyện Núi Thành cấp cho ông Hoàng Hoài Phong và bà Võ Thị Liễu tại thửa đất số 1386, tờ bản đồ số 02, Gò Tròn, thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, diện tích 25.491m2, loại đất rừng sản xuất là không có cơ sở pháp lý để xem xét giải quyết chấp nhận đơn.

Quyết định số 7896/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành về việc giải quyết khiếu nại là đảm bảo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 2/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Hoàng Thế Phiệt khiếu nại  Công văn số 1139/UBND-TTr ngày 12/8/2021 của UBND huyện Núi Thành về việc có ý kiến đối với nội dung thẩm tra GCNQSDĐ số BH 595616 ngày 31/12/2010 do UBND huyện Núi Thành cấp cho ông Hoàng Hoài Phong và bà Võ Thị Liễu tại thửa đất số 1386, tờ bản đồ số 02, Gò Tròn, thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, diện tích 25.491m2, loại đất rừng sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giữ nguyên Quyết định số 7896/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Hoàng Thế Phiệt.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu ông Hoàng Thế Phiệt không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Phạm Thanh