Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Chu Thị Kim ở số 130 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, có nội dung đề nghị giao 01 lô ở tại một trong các trục đường: Lê Thanh Nghị, Huỳnh Tấn Phát, Tố Hữu hoặc Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn và hỗ trợ số tiền 350.000.000 đồng để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, liên quan đến việc Nhà nước thu hồi ngôi nhà số 130 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn. Về việc này, ngày 06 tháng 05 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ và ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Điểm 3 Thông báo số 281/TB-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019, tổ chức làm việc với bà Chu Thị Kim để thống nhất hướng xử lý dứt điểm vụ việc, báo cáo đề xuất trong tháng 5 năm 2021 để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 23  tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Tròn ở thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, khiếu nại yêu cầu công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông đối với phần diện tích đất tại xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ có nguồn gốc do gia đình ông khai hoang, sử dụng từ năm 1990. Về việc này, ngày 06 tháng 05 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ giải quyết khiếu nại đối với ông Nguyễn Tròn theo đúng  quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành, báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh trong tháng 5 năm 2021.


Quỳnh Vy