Vấn đề chậm đến bao giờ?

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ, Dự án Thuỷ điện Bản Kiếng bị triển khai chậm có nhiều lý do nhưng xuất phát từ Hội đồng Quản trị cũ, không có liên quan đến bà Lê Thị Ngọc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cùng các cổ đông mới nhận chuyển nhượng cổ phần. Điều này được thể hiện thông qua giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 16/02/2022.

Sau khi bà Lê Thị Ngọc cùng các cổ đông mới hoàn tất xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần với HĐQT, cổ đông cũ của Công ty Tôn Thọ thì chỉ nhận được hồ sơ pháp lý dự án duy nhất 01 đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 của công ty còn có hiệu lực, các thủ tục pháp lý dự án trước đây đều hết hiệu lực.

Sau đó, bà Ngọc cùng các cổ đông mới họp và thống nhất khẩn trương hoàn thiện lại từ đầu thủ tục hồ sơ pháp lý về đầu tư dự án các bước theo qui định của Nhà nước, thuê các nhà tư vấn lập lại dự án, thiết kế kỹ thuật cơ sở, bản vẽ thiết kế thi công, tổng dự toán... để trình các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt. Đồng thời tiếp tục thực hiện các bước theo qui định như đất đai, lập hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đấu nối, mua bán điện với EVN và các thủ tục khác có liên quan.  

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ cho biết, trong hai năm qua, bà Ngọc và các cổ đông mới đã và đang hoàn thành các công việc cụ thể như sau:

a. Các thủ tục pháp lý đã thực hiện:

Chủ trương phê duyệt đầu tư: UBND tỉnh đã có Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 “về việc quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư” và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 1771378388 ngày 10/02/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Trước đó là Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2680/GCNƯĐĐT ngày 05/12/2005). 

Chuẩn bị tài chính ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

Lĩnh vực về đất đai: UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 695/QĐ-UB ngày 08/04/2005, đã được Nhà nước giao 42,723ha và Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 21/10/2005 của UBND “về việc công nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng và giao đất”, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 184215 ngày 08/8/2006 và cấp lại ngày 31/5/2022.

Lĩnh vực về thỏa thuận mua bán điện: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc có Văn bản số 2468/EVNNPC-KD ngày 25/05/2022 chấp thuận mua điện của dự án. Văn bản thỏa thuận đấu số 25/11/2022 giữa Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ; Văn bản số 247/BTT-EVNNPC ngày19/01/2023 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc “v/v thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm Thuỷ Điện Bản Kiếng”.

Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy: Văn bản số 02/TD-PCCC ngày 28/02/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Giang, phòng cảnh sát PCCC và CNCH v/v thẩm duyệt PCCC.

Lĩnh vực xây dựng: Văn bản số 1129/SCT-QLNL ngày 14/09/2022 của Sở Công thương về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án Thủy điện Bản Kiếng; Văn bản số 214/SCT-QLNL ngày 01/03/2023 của Sở Công thương về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh công trình Thủy điện Bản Kiếng và Văn bản số 322/SXD-QH ngày 08/03/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang.

Lĩnh vực môi trường: Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 07/03/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt DTM Thủy điện Bản Kiếng.

Lĩnh vực thuê mặt nước xả thải: Đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ theo trình tự thủ tục đầu tư của dự án.

Ngày 20/06/2023, công ty đã báo cáo UBND tỉnh Hà Giang cùng các sở, ban, ngành dự án chuẩn bị đi vào khởi công xây dựng.

b. Đã xây dựng và hoàn thành các hạng mục:

Hoàn thành công tác chi trả đền bù giải phóng mặt bằng toàn bộ công trình.

San ủi mặt bằng khu vực nhà máy; nhà đặt máy; nhà quản lý điều hành; nhà đặt trạm biến áp trung gian nối lưới điện quốc gia. 

Đã xây dựng các hạng mục kè chống sạt lở, tường bao quanh, khuôn viên mặt bằng nhà máy; nhà vận hành, nhà điều hành sản xuất, tuyến đường dây trung thế 35KV và trạm biến áp 560KVA, nhà lắp máy, tuyến kênh thoát nước sau nhà máy, hệ thống dẫn dòng thi công đập đầu mối và nạo vét lòng hồ và các tuyến đường công vụ, đường thi công nối từ trục đường chính trung tâm xã đi vào nhà máy và đường phục vụ thi công vào đập đầu mối, lòng hồ. Khi mùa khô đến sẽ bắt đầu cho máy móc vào xây dựng các hạng mục chính.

2. Số cổ phần của ông Cao Ngọc Vinh đang ở đâu?      

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ, ông Phạm Hoài Giang xin vào công ty năm 2009. Ông thoả thuận nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty 100.000 cổ phần với giá trị chuyển nhượng 10 tỷ đồng, tương ứng 32% vốn điều lệ.

Tính đến thời điểm ký giấy triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày 27/06/2016, ông chỉ chuyển nhượng được 0,43% vốn điều lệ (dưới 1%) (trích từ báo cáo). Với tỷ lệ cổ phần nhỏ như vậy, cổ đông không được phép đứng ra triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông (theo Luật Doanh nghiệp). Tuy nhiên, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông này, mặc dù không hợp pháp, không được phép và không đủ các thành phần cổ đông trong công ty, ông Phạm Hoài Giang, bà Giàng Thị Mỷ đứng ra bán 110.000 cổ phần với giá trị chuyển nhượng 11 tỷ đồng chẵn, tương đương 34% vốn điều lệ. Trong đó, chuyển nhượng cho ông Cao Ngọc Vinh 66.000 cổ phần với trị giá chuyển nhượng 6,6 tỷ đồng chẵn, tương ứng 20,6% vốn điều lệ và chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Miền Bắc 44.000 cổ phần, trị giá chuyển nhượng 4,4 tỷ đồng chẵn, tương ứng 12,8% vốn điều lệ.

Bà Giàng Thị Mỷ là vợ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dương Minh Chương.

Theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ ngày 05/12/2021, khoản A mục 6 phần nói về thông tin thay đổi danh sách cổ đông sáng lập trong công ty, mục về cổ đông sáng lập Dương Minh Chương như sau: Ông Dương Minh Chương. Sinh ngày 15/10/1945, dân tộc Mông, quốc tịch Việt Nam. CMND số 073186510, cấp ngày 31/08/2005, nơi cấp Công an Hà Giang. Đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 3, phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Cổ đông sáng lập sở hữu 110.000 cổ phần đăng ký, giá trị chuyển nhượng 11 tỷ đồng chẵn, tương ứng 34,4% vốn điều lệ. 

Cổ đông Dương Minh Chương chết ngày 23/08/2013.  

Theo Báo cáo số 1102/CAT-PV11 (PC46), ngày 13/04/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang gửi Chủ tịch UBND tỉnh, ông Dương Minh Chương chưa đóng và góp vốn cổ phần kết hợp với lời khai của các cổ đông trong Công ty Tôn Thọ.

Cũng theo Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ, tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên ông Chương không có tài sản trong đơn vị.

Theo Luật Doanh nghiệp, sau khi  đăng ký mua cổ phần trong vòng 90 ngày mà không đóng tiền góp vốn cổ phần thì cổ đông đó bị xóa tên ra khỏi danh sách sổ cổ đông (không còn là cổ đông trong công ty). Như vậy, cổ đông Dương Minh Chương không còn trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ. Nói cách khác, cổ đông Dương Minh Chương không có cổ phần, tài sản trong Công ty Tôn Thọ, dẫn đến bà Mỷ - người thừa kế của ông Chương cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ. Vì vậy, việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên giữa bà Mỷ với ông Cao Ngọc Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Miền Bắc chỉ là cá nhân không liên quan đến cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ. 

Đó cũng là lý do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang liên tiếp trong hai năm 2017, năm 2018 đã ra Quyết định số 29/QĐ-ĐKKD ngày 27/11/2017 và Quyết định số 44/QĐ-KĐKD ngày 21/12/2018 v/v hủy bỏ nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6, lần 7, lần 8, lần 9 và lần 10 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ, cho khôi phục giá trị của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp thay đổi lần 5 ngày 28/07/2008.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang đã chấp nhận cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 ngày 16/02/2022 do bà Lê Thị Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nông lâm Tôn Thọ là người chịu trách nhiệm theo pháp luật.