Ngày 12/09/2016, Tập đoàn Bảo Sơn có đơn khởi kiện Cục thuế TP Hà Nội và đã được TAND TP Hà Nội thụ lý bởi Quyết định số 43, ngày 10/10/2016.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 06/03/1995 Tập đoàn Bảo Sơn được Nhà nước (Ban Dịch vụ Đất đai, Sở Quản lý ruộng đất và Đo đạc Hà Nội) ký Hợp đồng thuê đất số 04/3-95/HĐ-TĐTN tại địa điểm trên với giá thuê 1 mét vuông đất là 95.000đ/năm, thời hạn thuê là 20 năm.

Đến năm 2006, sau khi được cấp Giấy CNQSDĐ và theo quy định của Nghị định 142/2005/NĐ-CP, Tập đoàn Bảo Sơn ký lại Hợp đồng thuê đất (số 27-2006/TNMTNĐ-HĐTĐTN) với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội. Theo hợp đồng này, giá thuê 1 mét vuông đất là 106.575đ/năm = 324.201.150đ cho 3.042m2. Đối chiếu với các quy định của pháp luật và của UBND TP Hà Nội, giá thuê đất được tính ổn định trong chu kỳ tối thiểu là 5 năm, mỗi lần thay đổi không cao hơn 15% mức giá được thuê liền kề trước đó.

Tuy nhiên đến cuối năm 2011, sau khi hết chu kỳ  05 năm ổn định tiền thuê đất, Sở Tài chính và Cục Thuế Hà Nội đã không tuân theo nguyên tắc điều chỉnh giá thuê đất trong Hợp đồng đã ký với Tập đoàn Bảo Sơn và cũng không áp dụng các quy định của pháp luật đối với trường hợp cho thuê đất trước ngày 01/01/1996 đề điều chỉnh đơn giá thuê đất cho Tập đoàn Bảo Sơn mà đã áp giá thuê đất năm 2012  với giá thuê là 3.599.676.368 đồng (tăng hơn 1.100% so với chu kỳ trước), năm 2013 là 4.416.657.078 đồng (tăng hơn 1.350% so với chu kỳ trước, năm 2014 là: 2.445.132.307 đồng (tăng hơn 750% so với chu kỳ trước) và năm 2015 là 2.674.653.850 đồng (tăng hơn 820% so với chu kỳ ổn định trước).

 

Cần ngăn chặn tệ nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Nhận định về tình trạng nhũng nhiễu, Chính phủ có nêu: Trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệpđã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội…

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc với 4 giải pháp chính: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Lý giải cho việc áp thuế này, tại Công văn số 66717/CT-QLĐ ngày 26/10/2016 gửi TAND TP Hà Nội, Cục Thuế Thành phố Hà Nội khẳng định việc điều chỉnh đơn giá thuê đất của Khánh sạn Bảo Sơn là trên cơ sở đơn giá đất theo Quyết định số 5705/QĐ-STC ngày 22/10/2013 của Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hà Nội. Còn Sở Tài chính lại cho rằng Hợp đồng thuê đất số 27 không quy định nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất nên áp dụng theo giá thuê đất theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội ban hành hàng năm.

 

Ngày 26/8/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 56021/CT-QLĐ trả lời nội dung khiếu nại của Tập đoàn Bảo Sơn cũng cho rằng Hợp đồng thuê đất số 27 không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất nên không thuộc đối tượng được áp dụng Khoản 7, Điều 2 Nghị định 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quan điểm của Tập đoàn Bảo Sơn, Sở Tài chính và Cục Thuế Thành phố Hà Nội đều cố ý quên điều khoản dự án được giao đất trước ngày 1/1/2006 mà trong hợp đồng không ghi nguyên tắc điều chỉnh giá thuê đất thì Cục Thuế phải báo cáo UBND thành phố thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất tương ứng với mỗi chu kỳ điều chỉnh theo nguyên tắc: sau mỗi chu kỳ ổn định 5 năm tăng không quá 15% so với chu kỳ trước đó. Cụ thể, Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 quy định: Trong mỗi chu kỳ ổn định thuê đất là 05 năm, hết chu kỳ ổn định đó, đến chu kỳ ổn định 5 năm sau thì đơn giá thuê đất ổn định chu kỳ sau không vượt quá 15% của chu kỳ ổn định trước. Khoản 1 Điều 8 Thông tư 77/2014/TT-BTC quy định đối với các Dự án không thuộc đối tượng giao đất trước ngày 01/01/2006 áp dụng tiền thuê đất hàng năm theo khung giá đất do HĐND và UBND Thành phố quy định hàng năm.

Việc áp thuế không đúng chính là lý do Tập đoàn Bảo Sơn đã khởi kiện Cục Thuế Hà Nội. Tuy nhiên, vụ việc mặc dù đã được thụ lý từ 2016, Cục Thuế Hà Nội liên tiếp xin hoãn vì … “bận”, còn TAND TP Hà Nội cũng không đưa vụ án ra xét xử.

“Sau nhiều tháng chờ đợi, Tập đoàn Bảo Sơn đã gặp đại diện TAND TP Hà Nội thì được biết, Tòa đã xin ý kiến của các cơ quan Tòa án cấp trên và đều đã có đường hướng chỉ đạo, tuy nhiên việc xét xử vẫn không được thực hiện và cơ quan Tòa án lại tiếp tục  hỏi thêm ý kiến từ UBND TP. Hà Nội (!?). Việc loanh quanh đi hỏi ý kiến này không đúng tinh thần tuân thủ pháp luật”  - đại diện Tập đoàn Bảo Sơn cho biết.

Theo ý kiến của một luật gia, chuyên gia kinh tế (xin được giấu tên), việc áp giá tiền thuê đất  như cách làm của Cục Thuế Hà Nội ở đây (tăng 1.300%, giảm chu kì ổn định tính thuế từ 5 năm xuống còn 3 năm)  là cách làm vô lối, không khác gì tiêu diệt vì không có doanh nghiệp làm ăn chân chính nào có thể bù đắp được khoản chi phí tăng đột biến như vậy; ngoài tiền thuê đất hàng năm họ còn phải nộp nhiều khoản thuế, phí khác, tiền lương người lao động, chi phí điện, nước…

Vì sao Cục Thuế Hà Nội lại áp dụng luật “lạ kỳ”, TAND TP Hà Nội không xét xử vụ án theo thời hạn quy định mặc cho đã có văn bản hối thúc của Viện kiểm sát; những lời gợi ý của “ai đó” như trình bày của đại diện Tập đoàn Bảo Sơn có đúng … (?), rất cần được giải đáp. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Bài tiếp theo: Tòa đã công tâm trong quá trình thụ lý vụ kiện?

PV