Báo cáo trình bày tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi ủy Chi bộ Cục I cùng tập thể lãnh đạo Cục đã phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn hàng năm.

Ban Chi ủy luôn quan tâm chỉ đạo hoạt động thanh tra, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra. Đáng chú ý là việc đổi mới phương pháp trong hoạt động thanh tra để đảm bảo đúng theo nội dung, yêu cầu và định hướng; chấp hành kế hoạch thanh tra được duyệt, trước khi quyết định thanh tra đã thực hiện công tác khảo sát nắm tình hình lựa chọn nội dung thanh tra hạn chế chồng chéo, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, bố trí cán bộ tham gia các đoàn thanh tra khoa học, đảm bảo đủ số lượng cán bộ có kinh nghiệm và số cán bộ trẻ để kèm cặp đào tạo phù hợp với chuyên môn sở trường; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, chú trọng đảm bảo tiến độ thời gian.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: TG

Kết quả thanh tra ngày càng đáp ứng tốt hơn trong việc phòng, ngừa vi phạm; phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí và hạn chế được KN,TC.

Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp tốt với các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn phân công phụ trách trong công tác thông tin báo cáo về tình hình giải quyết KN,TC của địa phương; thường xuyên trao đổi về chuyên môn giải quyết KN,TC, cho ý kiến hướng dẫn giải quyết nhiều vụ việc khi có đề nghị của địa phương.

Xác định công tác giải quyết KN,TC là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên. Vì vậy, Cục luôn ưu tiên bố trí lực lượng, kịp thời triển khai các tổ công tác, đoàn thanh tra giải quyết KN,TC khi được lãnh đạo TTCP giao. Xử lý các vụ việc của các cơ quan Trung ương chuyển đến, vụ việc phát sinh khiếu kiện qua các kênh thông tin từ báo chí theo quy định…

Trong năm 2018, 2019, Cục I đã tham mưu đề xuất và trực tiếp thành lập các đoàn thanh tra, tổ công tác thực hiện 161 vụ việc, trong đó đã thực hiện 52 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao (9 vụ việc chuyển tiếp); 16 vụ việc do Đại biểu Quốc hội và các bộ ngành Trung ương chuyển đến; tham mưu đề xuất xử lý xong 67 vụ việc do lãnh đạo TTCP giao; tham gia góp ý theo quy chế làm việc của Chính phủ là 26 việc.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Thái Hồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TG

Một trong những kết quả nổi bật của Chi bộ Cục I nhiệm kỳ 2017-2020 là Chi ủy và tập thể lãnh đạo Cục có sự phối hợp thống nhất trong chỉ đạo điều hành, thường xuyên trao đổi tạo được sự đồng thuận khi triển khai các nhiệm vụ công tác; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch các vấn đề quan trọng về chương trình kế hoạch công tác của Cục.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chi ủy, Chi bộ Cục I phấn đấu, tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương 4 khóa XI, XII; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng đội ngũ công chức, đảng viên vững vàng về lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TTCP và ngành Thanh tra.

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao sức chiến đầu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập về tổ chức hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua; tiếp tục xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần cùng toàn cơ quan TTCP hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác trong các năm tiếp theo; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TTCP và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khẳng định Chi bộ Cục I đã có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển nhất định, trong đó, luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra. 

Phó Bí thư Đảng ủy TTCP cũng bày tỏ tin tưởng, Chi bộ Cục I sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ vừa qua để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022 với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ TTCP.

Phó Bí thư Đảng ủy lưu ý, trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, là năm diễn ra Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là năm có nhiều sự kiện quan trong của đất nước, do vậy, dự báo tình hình KN,TC có diễn biến phức tạp. Cần phân công công chức phụ trách, theo dõi địa bàn nhằm giúp địa phương tháo gỡ khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ. Cũng như bổ sung thêm nội dung tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTCP lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ Cục I nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng làm Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết.

Giang Thân