Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX; trình bày báo cáo đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX chuẩn bị.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Các bước chuẩn bị nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX được thực hiện trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và số dư theo quy định; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.

“Các đại biểu dự Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn để bầu ra BCH khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm trong công tác, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025” - ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 59 đồng chí. Trong đó, đủ tuổi tái cử cấp uỷ 34 đồng chí, nguồn nhân sự cấp uỷ tỉnh tham gia lần đầu là 25 đồng chí. Trên cơ sở đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 51 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả: Đại hội bầu 1 lần đủ số lượng 51 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong chiều 14/10, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh uỷ khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trọng Tài