Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV và 348 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 86.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh dự họp.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức, Quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt mội số nội dung về công tác bầu cử trong Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua quyết định thành lập các đoàn đại biểu, tổ đại biểu; hướng dẫn thảo luận; định hướng thứ tự tham luận của các đoàn đại biểu tại Đại hội. Đại hội đại biểu tỉnh Sơn La sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9 năm 2020./.

Trần Kiên