Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng cơ quan, đơn vị;  của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ngành Công Thương.

leftcenterrightdel
 

Cùng với cả hệ thống chính trị, những năm qua, Nghị quyết 35-NQ/TW luôn được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai sâu rộng tới các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc cùng như tới từng đảng viên, cán bộ công tác tại các đơn vị thuộc bộ và đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Hàng năm, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ đều chỉ đạo xây dựng chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương, bảo đảm phù hợp với các yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cùng các đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động thường xuyên tham gia viết bài đăng tải trong chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cổng thông tin của bộ và của các cơ quan truyền thông trong ngành, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong xã hội và trên không gian mạng; đồng thời, tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý Luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động hàng năm và luôn được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao.

“Tiếp nối thành công của các cuộc thi trước và thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với khung thời gian từ 01/3 đến 30/5/2023 nhằm khuyến khích, động viên tất cả các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành tiếp tục hưởng ứng, tham gia nghiên cứu Nghị quyết 35-NQ/TW và thực hiện các tác phẩm chính luận tham dự cuộc thi” - đồng chí Nguyễn Hồng Diên cho biết.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác ở 66 tổ chức đảng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ Công Thương và bạn đọc cả nước. Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn.

leftcenterrightdel
 

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động - ngày 29/3/2023 cho đến hết ngày 30/5/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm và hồ sơ dự thi: Văn phòng Báo Công Thương,  tầng 10 và 11, Toà nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” hoặc gửi qua email cuocthibvnttt.bct@gmail.com

Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào cuối tháng 06/2023.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và vinh danh cho các tác giả/tác phẩm theo cơ cấu 24 giải thưởng gồm: 01 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba, 08 giải khuyến khích, 05 giải chuyên đề.

Sau khi kết thúc cuộc thi Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương dự kiến sẽ lựa chọn các tác phẩm, tác giả tiêu biểu để thực hiện cuốn sách về ngành Công Thương với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phát hành sâu sộng trong toàn ngành và tới bạn đọc cả nước.

Nội dung thể lệ, thông tin chi tiết về cuộc thi xin truy cập: https://congthuong.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang

hoặc liên lạc: 0243.936.6400.

Email: baodientubct@gmail.com / cuocthibvnttt.bct@gmail.com