Theo chương trình nghị sự sáng 7/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Lần này, người đứng đầu Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ.

12 bộ trưởng, trưởng ngành được trình phê chuẩn miễn nhiệm gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

Trước đó, tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 8 ông gồm: Trịnh Đình Dũng, Ngô Xuân Lịch; Lê Vĩnh Tân; Nguyễn Xuân Cường; Nguyễn Ngọc Thiện; Phạm Hồng Hà; Phùng Xuân Nhạ; Mai Tiến Dũng không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

5 người còn lại tái cử. Trong đó, ông Phạm Bình Minh, ông Đinh Tiến Dũng và ông Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị. Ông Lê Minh Khái, ông Đỗ Văn Chiến được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sau đó, nhiều thành viên Chính phủ cũng đã được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới.

Cụ thể, ông Trần Tuấn Anh (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công thương) được phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Đinh Tiến Dũng (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tài chính) được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Đỗ Văn Chiến (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) cũng vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ vào chiều nay.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Hương Giang