Ngày 15/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức cuộc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thuộc thẩm quyền.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh xem xét, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, tờ trình giới thiệu ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ là nhân sự để HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền.

Thống nhất về nhân sự được giới thiệu, 58/58 đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Phạm Văn Nghiêm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xác định đây là vinh dự đồng thời cũng là nhiệm vụ trách nhiệm lớn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh giao phó, cá nhân sẽ nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện về mọi mặt; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với tập thể UBND tỉnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, với quy trình, thủ tục chặt chẽ, trên cơ sở quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, HĐND tỉnh đã tiến hành nội dung về công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định và có sự tập trung, thống nhất cao.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng và tin tưởng trên cương vụ công tác mới, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Ông Phạm Văn Nghiêm sinh năm 1969; quê quán: Xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Tháng 10/2019, ông Nghiêm được UBND tỉnh Thái Bình điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình.

Trước khi làm Giám đốc Sở Nội vụ, ông là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải.

Trọng Tài