Theo đó, ông Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế và Các khu công nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình.

Bà Thái Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy được điều động đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bà Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được điều động đến nhận công tác tại huyện Thái Thụy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thái Thụy.

Bà Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn được điều động đến nhận công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc.

Ông Trương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Tống Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư được điều động, giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Đinh Nho Liêm, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Thư, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để HĐND huyện Vũ Thư bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trọng Tài