Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hội nghị nhằm hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản về công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử nhằm bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công.

“Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 tới là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam và tham gia HĐND các cấp - cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương”, bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương trình bày Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Vụ Pháp luật của Văn phòng Quốc hội giới thiệu Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Ủy ban Bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội dung phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy trình hiệp thương và tổ chức hội nghị cử tri; Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ giới thiệu về Thông tư 01 của Bộ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử.

Thông tin về những điểm mới trong Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Đặng Cao Đức, Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn của ĐBQH và đại biểu HĐND.

Tại Hướng dẫn 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương đã bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử ĐBQH chuyên trách và đại biểu HĐND chuyên trách. Theo đó, người được giới thiệu để bầu ĐBQH chuyên trách phải có quy hoạch ĐBQH chuyên trách hoặc quy hoạch thứ trưởng và tương đương trở lên; ở địa phương thì phải là các chức danh giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên.

Hướng dẫn cũng quy định cụ thể về tuổi tham gia ứng cử, bố trí trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, về quy trình nhân sự…

Kết luận hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, từ nay đến ngày 23/5, còn chưa tới 3 tháng, vì vậy, việc triển khai công tác bầu cử cần khẩn trương.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, khối lượng công việc rất lớn, lại diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp. Do đó, để đảm bảo việc chuẩn bị công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả tốt, đề nghị các cơ quan Trung ương khẩn trương có văn bản trả lời những vướng mắc của các địa phương trong 5 ngày làm việc và hướng dẫn chi tiết về công tác triển khai phải thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử.

Các địa phương tiếp tục gửi về Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đến cấp huyện, cấp xã.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương cho đến cấp xã và các tổ chức phụ trách về bầu cử tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo kế hoạch, lịch trình đã quy định trong luật định. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời báo cáo và phản ánh những khó khăn, vướng mắc về văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan Trung ương.

“Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2021, đề nghị các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực và cố gắng tập trung triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thành công cuộc bầu cử, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, vừa triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Phương Anh