Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, bám sát phương châm, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX; vận dụng đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào điều kiện thực tế của thành phố, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Có 15/17 nhóm chỉ tiêu cụ thể đạt và vượt nghị quyết; xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm ngành nông, lâm nghiệp; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 12,5%/năm, tỷ lệ đô thị hoá đạt trên 72%, là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hoá cao của khu vực miền núi phía Bắc.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới; phát huy có hiệu quả tinh thần đoàn kết, dân chủ, sức sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I”.

Đảng bộ thành phố đề ra 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 21 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh; củng cố, nâng cao các tiêu chí đô thị loại II và từng bước hoàn thành một số chỉ tiêu theo tiêu chí của đô thị loại I; giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành 50% các tiêu chuẩn của đô thị loại I về kiến trúc, cảnh quan đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và vệ sinh môi trường.

Tập trung phát triển dịch vụ thương mại; quy hoạch và xây dựng phường Mỹ Lâm thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp của tỉnh và khu vực miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố tự cân đối chi thường xuyên ngân sách. Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng nền hành chính thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Thực hành trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 40 đồng chí và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy. Bà Lê Thị Kim Dung tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy khóa mới; bầu 2 Phó Bí thư Thành ủy khóa XX là ông Nguyễn Đình Trung và ông Tô Hoàng Linh.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nam Dũng