Theo đó, trong phiên họp buổi sáng ngày 7/1/2021, hội nghị công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ, cụ thể gồm các quyết định: Điều động đồng chí Đỗ Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; phân công đồng chí Hoàng Hồng Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn phụ trách Tỉnh đoàn và giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều động đồng chí Trịnh Sỹ Tài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Điều động, phân công đồng chí Vương Văn Võ thôi tham gia Ban Chấp hành (BCH), BTV, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hà Quảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp nhận đồng chí Bế Đặng Chuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hòa An đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; tiếp nhận vào công chức và điều động, luân chuyển đồng chí Tô Vũ Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đến công tác tại Thành ủy Cao Bằng, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều động, luân chuyển đồng chí Lâm Đức Xuân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đến công tác tại UBND huyện Hòa An, chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hòa An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chỉ định đồng chí Phạm Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Giám đốc Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hà Quảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định đồng chí Nông Thế Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Thạch An.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đến công tác tại UBND huyện Bảo Lạc, tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc; chỉ định đồng chí Đào Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình.

Điều động đồng chí Nguyễn Ích Chánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc đến công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; điều động đồng chí Lương Ngọc Hữu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch An đến công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; điều động đồng chí Hà Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình đến công tác tại Sở Tài chính, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lại Xuân Môn - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng: Đề nghị các đồng chí đảm nhận vị trí công tác mới phải xác định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề, vừa bàn giao nhưng phải bắt tay ngay vào công việc mới để các hoạt động diễn ra đúng tiến độ. Gương mẫu trong công tác và tiếp tục rèn luyện, kế thừa, trau dồi kiến thức, nêu cao trách nhiệm, xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm, quyết liệt tạo ra nhiều đột phá mới, cùng với các cấp, ngành, huyện, Thành phố hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thay mặt các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đồng chí Trịnh Sỹ Tài - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu hứa sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh, sự ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung Hà