Ông Vũ Mão sinh năm 1939, trong thời gian công tác, kinh qua nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Vũ Mão từng là Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Ông Vũ Mão là Uỷ viên Trung ương Đảng 5 khóa liên tục, từ khóa V đến khóa IX, là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX, X, XI.

Trong quá trình công tác, ông Vũ Mão được biết đến như một người khởi xướng và tổ chức sáng kiến đổi mới hoạt động của Quốc hội Việt Nam như cho phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên họp, bỏ phiếu bằng máy...

Ông Vũ Mão cũng là người luôn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trên nhiều lĩnh vực.

Ngoài là một chính khách, ông Vũ Mão còn là một nhà thơ, nhạc sĩ với nhiều ca khúc tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, về đất nước và con người Việt Nam

Hương Giang