Sáng 25/2, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên mần non, phổ thông.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, tính đến nay, số lượng giáo viên mầm non, phổ thông ngành giáo dục thừa 10.178 giáo viên và thiếu 94.714 giáo viên.

“Ngành Giáo dục vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ ở một số môn học, cấp học và một số địa phương, như trong cùng một địa phương thừa giáo viên các môn như Ngữ văn, Toán, thiếu giáo viên dạy các môn đặc thù như Tin học, Tiếng Anh, Nghệ thuật...”, ông Độ nói.

Theo ông Độ, nguyên nhân của tình trạng thừa thiếu giáo viên là do việc bố trí, điều động, phân công giáo viên chưa sát nhu cầu thực tế, nhiều địa phương chưa có sự chỉ đạo thống nhất.

Ngoài ra, còn có sự gia tăng quy mô dân số hàng năm theo tỷ lệ tăng tự nhiên, hầu hết các địa phương không giao bổ sung biên chế giáo viên trong khi vẫn phải thực hiện 10% tinh giản biên chế trong bối cảnh quy mô học sinh tăng…

Qua rà soát, tổng hợp số liệu thừa, thiếu giáo viên, ông Độ cho biết, bộ trưởng 2 bộ (Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo) đã làm việc và thống nhất tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu cho ngành giáo dục.

Theo đó, 2 bộ đã báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2021-2022.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nhu cầu biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, tính theo định mức quy định thì năm học 2021 - 2022 tại 63 địa phương nhu cầu cần bổ sung là 65.980 giáo viên. Trong đó, cấp học mầm non 38.925 giáo viên, cấp học tiểu học 23.550 giáo viên, cấp trung học cơ sở 1.261 giáo viên và cấp trung học phổ thông 2.244 giáo viên.

Song trước mắt sẽ trình bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông. Cạnh đó, cũng xem xét, bổ sung chính sách tiền lương, phụ cấp, nhất là phụ cấp ưu đãi với nhà giáo theo các cấp học.

“Đây là việc rất cần thiết, mong muốn sự đồng hành của Ủy ban trong việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng giáo viên phổ thông và mầm non trong thời gian tới”, bà Trà nói.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, giai đoạn 2015 - 2021, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 236.366 người, tương ứng 11,67%. Trong đó, bộ, ngành Trung ương giảm 40.221 người, tương ứng 25,19%; địa phương giảm 196.145 người, tương ứng 10,51%. Số tinh giản này đã bao gồm cả số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. 
Hương Giang