Việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành 2 dự án luật là Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì soạn thảo và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trong cả ngày thảo luận hôm qua có nhiều ý kiến trái chiều.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu vào sáng nay 17/11.

Tổng số đại biểu tham gia ý kiến là 414. Kết quả xin ý kiến về việc có tách thành hai luật hay không, đại biểu đồng ý là 104, tương đương 25,12% trên số phiếu và chiếm 21,62% trên tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu không đồng ý tách luật là 302, tương đương 72,95% trên tổng số phiếu và  62,79% tổng số đại biểu Quốc hội. Không chọn phương án và ý kiến khác chủ có 20 đại biểu.

Nội dung thứ hai được nêu ra trong phiếu xin ý kiến là việc chuyển chức năng quản lý, đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.

Kết quả cho thấy, có 86 phiếu chọn phương án đồng ý chuyển, chiếm 20,77% trên tổng số phiếu và 17,88% tổng số đại biểu Quốc hội.

Số đại biểu chọn phương án không đồng ý chuyển cao hơn rất nhiều là 321 phiếu, chiếm 77,54% trên tổng số phiếu, tương đương 66,74% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nội dung thứ ba được đưa ra lấy phiếu thăm dò là việc chuyển dự thảo luật này sang xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội nhiệm kỳ sau (khoá XV). Có 251 phiếu xin ý kiến thể hiện quan điểm tán thành phương án này, chiếm 60,63% số phiếu lấy ý kiến, tương đương 52,18% tổng số đại biểu Quốc hội.

Hương Giang