Sáng 27/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới lần lượt trình bày tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Đề xuất thêm 6 vị trí trong công an có hàm cấp tướng

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay, Luật Công an nhân dân sau 4 năm có hiệu lực đã bộc lộ một số vướng mắc nên cần thiết sửa đổi, bổ sung một số quy định.

Theo ông Tô Lâm, luật hiện hành mới chỉ quy định cụ thể 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng (gồm 1 đại tướng, 6 thượng tướng, 35 trung tướng, 157 thiếu tướng).

“Các vị trí khác chưa được quy định hoặc mới quy định trên cơ sở nguyên tắc nên thực tiễn thi hành luật gặp khó khăn, vướng mắc“, Bộ trưởng Công an cho hay.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, trong Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân trình lần này, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định cụ thể 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng.

Theo phương án trình, vị trí được bổ sung có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng được quy định cho sĩ quan công an nhân dân biệt phái giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội.

5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng được đề xuất bổ sung là: Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí phó cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Thẩm tra nội dung này, “Ủy ban Quốc phòng An ninh cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo luật vì cho rằng không vượt quá số lượng vị trí cấp tướng trong công an nhân dân do Bộ Chính trị quy định, phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an”, theo Chủ nhiệm Lê Tấn Tới.

Bên cạnh đó, một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là đại tướng đối với sĩ quan công an nhân dân biệt phái khi được Đảng phân công và được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội. 

Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo là Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất tiếp thu cho phù hợp.

Nâng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an nhân dân

Về hạn tuổi tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, Bộ trưởng Công an cho hay, theo Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh kỳ họp 5 Quốc hội khóa XV đang diễn ra. Ảnh: P.Thắng 

“Hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan công an nhân dân ngoài việc thực hiện theo quy định chung của Luật Công an nhân dân, trong một số trường hợp đặc biệt còn thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước như tuổi nghỉ hưu của sĩ quan công an nhân dân là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội … 

Tuy nhiên, Luật Công an nhân dân năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi đối với các trường hợp này nên chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn”, Bộ trưởng Công an nói.

Vì vậy, cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi tại Luật Công an nhân dân cho phù hợp.

Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng, tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt.

Về thời gian tăng tuổi theo lộ trình, theo đề xuất của Chính phủ, mỗi năm tăng 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ.  “Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên”, Đại tướng Tô Lâm nêu.

Cơ bản nhất trí quy định này, song có ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ tthượng tá lên 3 tuổi, nữ đại tá lên 5 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng công an nhân dân và nhu cầu của đa số nữ sĩ quan công an nhân dân.

Cạnh đó, có ý kiến đề nghị báo cáo làm rõ thêm về việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội sau khi tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an và tác động về sức khỏe khi hoạt động trong môi trường lao động đặc thù (lực lượng vũ trang).

Ngoài ra, qua hoạt động khảo sát thực tiễn, một số địa phương đề nghị quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất phù hợp với yếu tố đặc thù nghề nghiệp, vị trí, môi trường công tác, tính chất từng nhóm nhiệm vụ, nhóm công việc trong công an nhân dân để bảo đảm điều kiện thể lực, sức khỏe của sĩ quan, hạ sĩ quan trong các môi trường làm việc khác nhau. 

Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đề xuất tiếp thu cho phù hợp.

Theo chương trình kỳ họp 5, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào ngày 2/6 và xem xét thông qua vào ngày 22/6.

Hương Giang