Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 65.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Từ năm 1990 đến nay, các cán bộ của Học viện Chính trị khu vực III đã thực hiện 450 đề tài khoa học các cấp, tổ chức hàng trăm buổi hội thảo, tọa đàm và đăng tải hơn 2.000 bài báo khoa học, góp phần sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra của đất nước.

Kết quả đó không chỉ góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, mà còn giúp học viên nâng cao lập trường, bản lĩnh, kiên định mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Hầu hết học viên được đào tạo, bồi dưỡng ở Học viện đã và đang được giao trọng trách ở các ban, ngành, địa phương và một số cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, Học viện Chính trị khu vực III cần tiếp tục lấy học viên làm trung tâm, phối hợp với các địa phương, cơ quan trong khu vực tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn để sâu sát tình hình cụ thể từng địa phương, lĩnh vực để đào tạo được những lớp cán bộ mới có nhận thức, tư tưởng chính trị vững vàng.

Trong thời gian tới, Học viện Chính trị khu vực III cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; các khóa học tiếp tục được đa dạng hóa, nâng cao năng lực tư duy lý luận với rèn luyện đạo đức, kết hợp kế thừa và đổi mới phát triển; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đội ngũ quản lý có lập trường chính trị vững vàng, tốt về đạo đức, giỏi về chuyên môn...

Nhân dịp Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng và Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị khu vực III.

P.B