Thu hồi tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước

Trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 sáng nay (22/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, công tác thanh tra được tập trung triển khai theo kế hoạch; ban hành Kết luận thanh tra đối với nhiều vụ việc nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm.

Như AVG, cảng Quy Nhơn, Hãng Phim truyện Việt Nam, đất đai tại Đà Nẵng, Thủ Thiêm… thu hồi số lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước (kiến nghị thu hồi gần 26.000 tỷ đồng, đã thu hồi trên 14.000 tỷ đồng).

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Tích cực thực hiện Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

“Công tác phòng chống tham nhũng được quyết liệt triển khai; nghiêm túc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Ông nhấn mạnh, xử lý nghiêm sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, trong đó có một số cán bộ cao cấp; tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án phức tạp, nhân dân quan tâm (như vụ đánh bạc trên Internet, sai phạm tại một số ngân hàng thương mại, vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc”…), được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ.

Công tác xây dựng và thực thi pháp luật được tập trung chỉ đạo xây dựng, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 22 dự án luật; nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm; cơ bản không còn nợ văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Thủ tướng, đến nay đã giảm số lượng lớn các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ và giảm trên 86,3 nghìn biên chế, trong đó có 12,4 nghìn công chức.

Theo đó, đã sắp xếp, giảm 15 Vụ thuộc Bộ, 189 phòng thuộc Vụ, Cục. Bộ Công an giảm 6 tổng cục, giảm 65 đơn vị cấp Cục (còn 60), đưa Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy về Công an tỉnh.

Một số địa phương đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; xoá bỏ các tổ chức trung gian. Thí điểm sáp nhập 3 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND và Văn phòng HĐND cấp tỉnh tại 10 tỉnh, thành phố.

Các Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra công vụ tiếp tục được phát huy vai trò; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; nhiệm vụ quá hạn giảm từ 25,2% đầu nhiệm kỳ xuống còn 2,9%...

Tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm vẫn còn ở nhiều

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ, một số quy định pháp luật còn bất cập, thiếu khả thi, chồng chéo, chậm được sửa đổi. Kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm.

Việc phối hợp công tác giữa một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập chậm. Công tác cán bộ còn những yếu kém, phát hiện nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm.

“Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Dư luận về tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm vẫn còn ở nhiều cơ quan, đơn vị. Một bộ phận cán bộ ở các cấp, các ngành chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm giảm sút niềm tin của nhân dân”, Thủ tướng thẳng thắn.

Cho nên, thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và hiệu lực thực thi pháp luật. Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm vi phạm.

Cùng với đó, làm tốt công tác tiếp công dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; nghiêm túc thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực.

“Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, triệt để thu hồi tài sản bị thất thoát”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Hương Giang