Sáng ngày 12/8, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 36 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã thực hiện đúng tinh thần bảo vệ môi trường.

“Kể từ hôm nay Quốc hội không dùng chai nhựa dùng 1 lần. Tức là, không uống nước trong chai nhựa mà sẽ uống nước trong bình thuỷ tinh dùng nhiều lần”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, thực hiện tinh thần không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần là để “bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất của chúng ta”.

15 tư lệnh ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn

Chủ tịch Quốc hội cho hay, tại Phiên họp thứ 36, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 5 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết. 

Đó là: Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện; xem xét Dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Đáng chú ý, sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và kết luận về chất vấn và trả lời chất vấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 vào ngày 15/8.

Theo chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sẽ trình bày báo cáo tóm tắt tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.

Sau đó, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Công an; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính; Công thương; Giao thông Vận tải và Ủy ban Dân tộc; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. 

Từ 16h00 cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Giám sát chuyên đề quản lý quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018”; cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018”...

Theo Chủ tịch Quốc hội, những nội dung phiên họp khá quan trọng. Vì vậy, đề nghị các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp đầy đủ. 

“Mỗi năm, Quốc hội có 2 kỳ họp và mỗi tháng có 1 phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, tất cả các chương trình công tác của các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phải sắp xếp để đảm bảo các phiên họp và kỳ họp để cho ý kiến các vấn đề”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, các cơ quan tổ chức hữu quan phải tập trung, nhất là thành phần dự họp theo từng nội dung để tham gia nghe thảo luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tiếp thu để hoàn thiện chỉnh lý các văn bản.

Phiên họp thứ 36 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đến hết ngày 16/8.

Hương Giang