Trước đó, sáng 26/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa họp phiên bất thường để kiện toàn công tác nhân sự. 

Ông Lê Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.