“Tôi tin tưởng đồng chí Phan Đình Trạc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, năng động và sự sáng tạo cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Ban Nội chính Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng quan trọng và vẻ vang được Đảng giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Đảng” - ông Đinh Thế Huynh bày tỏ.

Theo ông Đinh Thế Huynh, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, cân nhắc nhiều mặt, kỹ lưỡng và thống nhất rất cao phân công ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Ông Phan Đình Trạc là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm cương vị Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Bày tỏ xúc động và vinh dự được giao nhiệm vụ, ông Phan Đình Trạc hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Ban Nội chính Trung ương đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

H.G