Đã cấp hơn 2 triệu thẻ căn cước công dân

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 896, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết, năm 2015, Văn phòng Ban chỉ Cạo và các bộ, ngành đã thực hiện hoàn thành 22/28 nội dung công việc đã đề ra, tháo gỡ được những khó khăn mấu chốt như nguồn vốn cho xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thiện các thể chế cho việc cấp số định danh cá nhân.

Theo đó, Chính phủ đã đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tổng mức đầu tư là 3.367 tỷ đồng ngân sách. Các bộ, ngành, cơ quan đã thực hiện rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Tính đến ngày 16/1/2015 đã có 8.717 trẻ được đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú. Thủ tục gọn nhẹ, dễ dàng nên chỉ mất dưới 1 giây cho một trường hợp khi cấp số định danh cá nhân cho trẻ sơ sinh. Bộ Công an đã triển khai thí điểm cấp thẻ căn cước công dân tại 16 tỉnh, TP. Theo Bộ Công an, hiện đã cấp khoảng 2,17 triệu số định danh cá nhân và thẻ căn cước công dân.

Tại phiên họp, nhiều đại biểu cho rằng, để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu đầu các cơ quan và sự tham gia phối hợp của nhiều ngành, lĩnh vực tại Trung ương và địa phương như công an, tư pháp, thông tin truyền thông… Trước mắt, cần rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và xây dựng Nghị quyết đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuộc phạm vị quản lý của bộ, ngành mình.

Chưa có Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là rất chậm trễ

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đây là dự án liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, môi trường đầu tư kinh doanh, hội nhập quốc tế. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương, từng thành viên Ban Chỉ đạo phải tập trung tốt hơn, đẩy mạnh tiến độ hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2016 thay vì 2017 như dự định trên tinh thần đảm bảo tính khoa học, khả thi của phương án đã được phê duyệt. Bộ Công an cần sớm phê duyệt dự án khả thi để tập đoàn Viettel thực hiện.

“Mỗi bộ, ngành có vai trò rất quan trọng, để hoàn thiện thể chế, mang lại quyền lợi cho người dân, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp thì mỗi bộ, ngành phải vào cuộc tích cực. Đó là trách nhiệm với dân. Chúng ta hội nhập rồi, nhưng đến nay vẫn chưa có Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là rất chậm trễ. Cần tạo chuyển biến căn bản về môi trường đầu tư để phục vụ người dân, doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Liên quan đến việc cấp số định danh cá nhân, sau giai đoạn thí điểm, cần có đánh giá, rút kinh nghiệm và lường trước những khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin giữa các địa phương không tương xứng nhau. Từ đó, khi tổ chức triển khai cấp số định danh trên cả nước mới bảo đảm đồng bộ và tránh sai sót.  Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về tác dụng tích cực của Thẻ Căn cước công dân và số định danh cá nhân cũng như những tư tưởng đổi mới trong công tác quản lý dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thảo Nguyên