Sáng 9/5, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Trung ương Đảng cũng đã bầu ông Trần Cẩm Tú - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII, giữ chức Chủ nhiệm cơ quan này.

Bầu ông Hoàng Văn Trà - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Cũng trong sáng nay, Trung ương đã bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: ông Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ông Trần Thanh Mẫn 56 tuổi, quê ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

Ông là tiến sỹ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trước khi thay ông Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào tháng 6/2017, ông Mẫn là Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn

Ông Mẫn trưởng thành từ phong trào thanh niên, bắt đầu là cán bộ rồi Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Từ năm 1988 đến 1992, ông là Phó bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, hai năm sau đó giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ.

Từ năm 1994, ông Mẫn chuyển công tác sang UBND tỉnh, làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ, rồi làm Phó chủ tịch tỉnh này. 

Sau khi đi luân chuyển làm Bí thư Quận ủy Bình Thủy, năm 2008 ông trở về làm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. 

Đến năm 2011, ông giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Tháng 10/2015, ông Mẫn ra Hà Nội làm Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; từ tháng 4/2016 là Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Trần Cẩm Tú 57 tuổi, quê ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII.

Ông Trần Cẩm Tú

Ông Tú từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Hương Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị Trung ương 9 (Khóa X) đầu năm 2009, ông được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đầu năm 2011, ông được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đến tháng 8/2011, Bộ Chính trị điều động ông đi làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tháng 3/2015, ông Trần Cẩm Tú thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và được phân công trở lại làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ năm 2016 đến nay, ông giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Hoàng Văn Trà 54 tuổi, quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV.

Năm 2014, khi đang là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông được Trung ương điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XV (nhiệm kỳ 2010-2015).

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trà tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. 

Tháng 11/2015, tại phiên họp bất thường HĐND tỉnh Phú Yên, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hương Giang