Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt đã tán thành bầu ông Nguyễn Quốc Chung giữ chức Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; 100% đại biểu có mặt cũng tán thành bầu bà Nguyễn Hương Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh cũng tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (do nghỉ hưu theo chế độ).

Trước đó, ngày 8/11, ông Nguyễn Quốc Chung và bà Nguyễn Hương Giang đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Quốc Chung, SN 1965, tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; trình độ cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ Kinh tế. 

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Bà Nguyễn Hương Giang, SN 1969, tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; trình độ cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục. 

Bà Nguyễn Hương Giang từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Gia Bình, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh...

TTH