Tại phiên họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đã đọc tờ trình giới thiệu bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính để HĐND TP bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau đó, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. 

Kết quả, bà Phan Thị Thắng đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với số phiếu là 92/97 đạt 94,8% (đại biểu có mặt).

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, có trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Thiên Lý