Chiều 18/5, tại Họp báo Thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cho biết phản ứng của Việt Nam về Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Báo cáo Thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2023 của Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế.

Tại đây, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ, là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đằng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật.

Phó Phát ngôn khẳng định, các quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.

Phó Phát ngôn cho rằng: Báo cáo Tình hình tự do tôn giáo quốc tế 2023 của Uỷ ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ và Báo cáo Tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuy đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong thúc đẩy tự do tôn giáo và trích dẫn một số thông tin chính thống của các cơ quan Chính phủ Việt Nam, song vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.

“Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước”, Phó Phát ngôn nhấn mạnh.

Thanh Thanh