Thực hiện nghĩa vụ thành viên, Tổng cục Hải quan sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33, diễn ra từ ngày 4 - 6/6/2024, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tham dự hội nghị có 10 đoàn hải quan các nước ASEAN do các tổng cục trưởng làm trưởng đoàn. Hải quan Timor Lester tham dự với vai trò quan sát viên và Ban Thư ký ASEAN.

Các lãnh đạo cấp cao của cơ quan hải quan các nước đối tác và tổ chức quốc tế tham gia, gồm: Tổ chức Hải quan Thế giới, Hải quan Australia, Hải quan Trung Quốc, Hải quan Hàn Quốc và Hải quan Nhật Bản.

Khu vực tư nhân gồm: Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ và Hội đồng Kinh doanh ASEAN - EU.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, thảo luận 12 nội dung thuộc chương trình nghị sự, tập trung vào các nội dung bao gồm: Thảo luận để thống nhất các chương trình và giải pháp, tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu xác định tại các kế hoạch Chiến lược phát triển Hải quan ASEAN giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung ưu tiên: Trao đổi chứng từ điện tử qua một cửa ASEAN: Triển khai hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS); lộ trình triển khai thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên trong ASEAN…

Bên cạnh đó, hội nghị sẽ tổ chức diễn đàn để hải quan ASEAN tăng cường đối thoại, tham vấn với các đối tác đối thoại của ASEAN nhằm thực hiện các mục tiêu phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới như: Hải quan xanh, xây dựng hệ sinh thái về dữ liệu hải quan, hiện đại hóa hải quan, trao đổi dữ liệu điện tử, quản lý hải quan đối với thương mại điện tử; đơn giản hóa thủ tục hải quan cho các lô hàng giá trị thấp…

TQ