Bà Wendy Mathews, Đại sứ Niu Di-lân tại Việt Nam, đại diện cho Bộ Ngân khố Niu Di-lân và Thứ trưởng Trần Xuân Hà, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam, đã ký kết Biên bản ghi nhớ này.  

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Niu Di-lân, là cơ sở và nền tảng để triển khai các quan hệ công tác và hỗ trợ kỹ thuật của Niu Di-lân với Việt Nam.

Ký Biên bản ghi nhớ sẽ giúp tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai bên về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là quản lý ngân sách và tài khóa, quản lý nợ, chính sách thuế, ổn định kinh tế vĩ mô và các vấn đề kinh tế - tài chính khác. Đây là các lĩnh vực mà Niu Di-lân có thế mạnh, có thể hỗ trợ cho Việt Nam trong nghiên cứu, xây dựng và triển khai chính sách.

Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Niu Di-lân có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang là nước chủ trì ASEAN 2020, đặc biệt khi Việt Nam và Niu Di-lân đã Tuyên bố nâng cấp Quan hệ Đối tác chiến lược.

Đây sẽ là khung khổ hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước nhằm mục tiêu tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và tài chính giữa Việt Nam và Niu Di-lân.