Ngày 17/9, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Viện Pasteur TP vừa ban hành các quyết định về cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 đối với 2 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế là Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và 1 bệnh viện tư nhân.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP đã có 17 đơn vị được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, bao gồm 6 cơ sở và bệnh viện trực thuộc bộ, ngành; 6 cơ sở và bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế; 3 bệnh viện tư nhân và 2 chi cục thú y vùng.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đã được Bộ Y tế công nhận và cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 có trách nhiệm bảo đảm duy trì năng lực xét nghiệm; tăng cường việc lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện báo cáo theo quy định.

Đồng thời, đề nghị các bệnh viện đa khoa thành phố còn lại phải có kế hoạch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực, sinh phẩm xét nghiệm phù hợp, bảo đảm đủ năng lực làm xét nghiệm tầm soát, xét nghiệm khẳng định và báo cáo về Sở Y tế trước ngày 31/10/2020.

Đảm bảo đến ngày 31/12/2020, tất cả các bệnh viện đa khoa thành phố đủ khả năng thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 theo quy định.

Cảnh Nhật