Nguyên nhân thiếu vật tư, trang thiết bị y tế!

Trước đó, ngày 21/8, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã chủ trì cuộc họp để nghe Sở Y tế, BVĐK tỉnh Đắk Nông báo cáo về việc BVĐK tỉnh thiếu vật tư, trang thiết bị y tế, bệnh nhân tự mua găng tay, dây truyền dịch phẫu thuật theo phản ánh của cơ quan báo chí.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế, BVĐK tỉnh Đắk Nông báo cáo khó khăn vướng mắc của ngành Y tế, cùng các ý kiến thảo luận tại cuộc họp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm vụ mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tại các hội nghị công tác của ngành Y tế; các cuộc họp chuyên môn thuộc lĩnh vực y tế. Sở Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị rà soát nhu cầu thuốc, vật tư để đảm bảo cung ứng kịp thời cho công tác khám chữa bệnh. Đồng thời, đề xuất giải pháp lâu dài cho công tác đấu thầu, mua sắm đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế tại BVĐK tỉnh vẫn diễn ra, nguyên nhân được tỉnh Đắk Nông xác định, trong thời gian qua các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu thuộc lĩnh vực y tế liên tục sửa đổi, bổ sung dẫn đến quy trình mua sắm bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc BVĐK tỉnh còn lúng túng do thiếu kinh nghiệm dẫn đến sự chậm trễ trong công tác đấu thầu, mua sắm. Trong đó, có việc không có Giám đốc BVĐK tỉnh trong thời gian dài làm ảnh hưởng tới việc chỉ đạo, điều hành công tác của bệnh viện. Bộ phận tham mưu cho lãnh đạo BVĐK tỉnh, cụ thể là Phòng Kế hoạch - Tài chính, Khoa Dược, các khoa, phòng chuyên môn, có sự phối hợp chưa thật sự hiệu quả, do thiếu kinh nghiệm trong công tác đấu thầu, mua sắm, hạn chế về áp dụng các văn bản pháp luật do các thay đổi nêu trên.

Ngoài ra, nhân lực tham gia đấu thầu tại bệnh viện còn yếu và thiếu. Tâm lý sợ sai, cẩn trọng sau vụ kit test Việt Á, chống dịch Covid 19... cũng đã làm ảnh hưởng một phần không nhỏ đến việc thiếu vật tư y tế trên địa bàn.

Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế!

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu, BVĐK tỉnh chủ động triển khai thực hiện mua sắm các gói thầu khẩn cấp để kịp thời có vật tư y tế phục vụ cho nhân dân đến điều trị. Đồng thời, khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh tại BVĐK tỉnh, có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu vật tư y tế và chấn chỉnh tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế trong đơn vị.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế, kịp thời hướng dẫn, tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho BVĐK tỉnh nói riêng và trung tâm y tế các huyện nói chung, không để tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế như tại BVĐK tỉnh Đắk Nông tiếp tục diễn ra. Trường hợp còn xảy ra tình trạng trên, UBND tỉnh sẽ phê bình, kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, công tác đấu thầu thuốc: Đối với những thuốc rớt thầu, yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện mua sắm để đáp ứng kịp thời nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh.

Đối với vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm: Tiếp tục thực hiện việc mua sắm theo quy định hiện hành. Trường hợp khó khăn vướng mắc Sở Y tế tổng hợp, thống nhất với các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định chung của ngành Y tế.

Đối với việc mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla cho BVĐK tỉnh: Yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Trong đó, lấy ý kiến hội đồng khoa học làm trọng tâm để thực hiện việc lựa chọn cấu hình, tính năng thiết bị phù hợp, hoàn thành mua sắm trong năm 2023. Trường hợp năm 2023 không hoàn thành UBND tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm Sở Y tế theo quy định.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Nội vụ thành lập đoàn thanh tra công vụ đối với việc chậm trễ trong việc mua vật tư y tế và hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla cho BVĐK tỉnh. Đề xuất xem xét, xử lý các tập thể, cá nhân (nếu có) và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

Vũ Linh