Ngày An toàn người bệnh thế giới (17/9) được 194 quốc gia thống nhất tại Hội nghị Y tế thế giới lần thứ 72 diễn ra tại Giơ-ne-vơ, Thụy Điển.  

Theo đó, ngày 17/9 hàng năm, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ tập trung các vấn đề liên quan đến sự an toàn người bệnh để tăng cường nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội; tăng cường hiểu biết và thúc đẩy sự đoàn kết và hành động toàn cầu.

Ngày 17/9 năm nay, WHO khởi động một chiến dịch toàn cầu nhằm tạo ra nhận thức về an toàn người bệnh và kêu gọi mọi người thể hiện cam kết của mình để làm cho việc chăm sóc sức khỏe an toàn hơn.

Chủ đề của năm nay là “Hãy nói ra vì sự an toàn của người bệnh". Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tại các cơ sở khám chữa bệnh chạy bảng chữ điện tử, treo pano, áp phích, sử dụng hình ảnh, biểu tượng theo hướng dẫn của WHO với khẩu hiệu “Hãy nói ra vì sự an toàn của người bệnh”.

Từng đơn vị tổ chức tập huấn, phổ biến Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho nhân viên y tế. Đồng thời, tổ chức chương trình văn nghệ của nhân viên y tế và người bệnh về chủ đề an toàn người bệnh.
 
Bên cạnh đó, lên tiếng vì sự an toàn của người bệnh, ngành Y tế Hà Nội sẽ tích cực tuyên truyền để tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Lê Phương