Thông qua giải nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác VHTTDL. Đồng thời, phát hiện những điển hình tiên tiến trong ngành VHTTDL; cổ vũ, động viên cán bộ toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển VHTTDL.

Tạo điều kiện để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực văn hóa, gia đình, TTDL.

Đối tượng tham dự giải: Tác giả là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài có tác phẩm báo chí viết về lĩnh vực văn hóa, gia đình, TTDL được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan báo chí được cấp phép (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, báo ảnh) trong thời gian quy định; là người nước ngoài có tác phẩm báo chí (viết bằng tiếng Việt) phù hợp với quy định của thể lệ giải có quyền gửi bài tham dự giải.

Nội dung các tác phẩm dự thi: Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh về người thật, việc thật (không hư cấu); có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội... với một trong các nội dung trọng tâm như: Việc triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp; vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thực trạng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TTDL và giải pháp hoàn thiện.

Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp VHTTDL từ Trung ương đến địa phương. Những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người

Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng “kiến tạo”, “khơi thông” nguồn lực phát triển VHTTDL.

Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa trong dư luận và được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển VHTTDL được đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự giải tối đa không quá 5 tác phẩm. Mỗi tác phẩm báo chí được đăng, phát không quá 5 kỳ. Tác giả có tác phẩm dự giải không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc không trong quá trình xem xét kỷ luật hoặc đang bị cơ quan điều tra về các sai phạm có liên quan.

Thành viên và người thân (cha, mẹ, vợ/chồng, anh, chị, em ruột) của ban tổ chức, hội đồng giám khảo, tổ thư ký giúp việc không được đăng ký tác phẩm tham dự giải.

Thời gian nhận tác phẩm: Tác phẩm báo chí tham dự giải phải được đăng tải từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 15/6/2024.

Hạn cuối nhận tác phẩm đến hết ngày 20/6/2024 (theo dấu bưu điện).

Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử của Bộ VHTTDL: https://bvhttdl.gov.vn/; Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/; Báo điện tử Tổ quốc: https://toquoc.vn/; Cổng Thông tin điện tử của Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở Du lịch các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Giải được trao cho các tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình báo chí, với số lượng:

Giải tập thể: 3 giải đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao với trị giá mỗi giải là 20 triệu đồng.

Giải cá nhân: 1 giải Nhất giá trị 30 triệu đồng; 3 giải Nhì, giá trị mỗi giải 20 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giải 15 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng cho mỗi loại hình báo chí.

Vòng sơ khảo tiến hành từ ngày 10 - 24/7/2024. Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự giải theo quy định sẽ được hội đồng sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí đưa vào vòng chung khảo.

Vòng chung khảo tiến hành từ ngày 1 - 8/8/2024. Hội đồng chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của hội đồng sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình ban tổ chức quyết định tác phẩm đoạt giải và đơn vị được khen thưởng.

Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét duyệt đủ số lượng các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích theo cơ cấu giải thưởng.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Báo Văn hóa, số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.38220036 (máy lẻ 110; 111).

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham gia Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển VHTTDL” lần thứ hai. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển VHTTDL” lần thứ hai dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa 28/8/2024.

Thái Hải