Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Văn bản số 3088/STNMT-TNKS ngày 10/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tạm dừng khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi, phát hiện hang động thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung của Cty Tiến Thịnh, kèm theo văn bản kiểm tra hiện trường của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, UBND huyện Hà Trung, UBND xã Hà Long, Trưởng thôn Gia Miêu, Cty Tiến Thịnh và các tài liệu có liên quan.

Từ những căn cứ này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tạm dừng khai thác mỏ đá núi Đụn, xã Hà Long, huyện Hà Trung (khu vực đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất số 479/GP-UBND ngày 22/12/2014) để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá cụ thể đối với hang động phát hiện tại núi Đụn theo quy định. Thời gian tạm dừng khai thác khoáng sản kể từ ngày ban hành văn bản này.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các nhà khoa học và đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá quy mô, giá trị văn hóa, ý nghĩa lịch sử, văn hóa, di sản, du lịch (nếu có) đối với hang động tại núi Đụn.

Trường hợp hang động nêu trên cần phải bảo vệ theo quy định của pháp luật về văn hóa, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh khoanh định vào khu vực cấm, tạm cấm khai thác khoáng sản để thực hiện các công việc tiếp theo.

UBND huyện Hà Trung, chính quyền xã Hà Long kiểm tra, giám sát quá trình dừng khai thác mỏ đá vôi nêu trên của Cty Tiến Thịnh theo quy định.

Văn Thanh