Bài thơ thể hiện tình cảm, tình yêu quê hương, đất nước, sự trân quý của tác giả với thời khắc đất nước được độc lập, tự do và không ngừng phát triển hùng cường như hôm nay. Mạch thơ cứ thế tuôn chảy trong dòng cảm xúc, nghĩ suy của tác giả như sẵn có từ lâu. Nếu đọc chữ đầu tiên của lời thơ từ trên xuống cuối bài thơ sẽ được câu nói bất hủ của Bác Hồ và lời khẳng định đầy ý nghĩa từ trái tim của mỗi người dân đất Việt: không có gì quý hơn độc lập, tự do. Bác Hồ kính yêu sống mãi trong sự nghiệp cách mạng chúng ta.

QUỐC KHÁNH!

*****

KHÔNG thể hạnh phúc gì hơn

CÓ trong hồn cõi thiêng liêng mỗi người

GÌ bằng no ấm muôn đời

QUÝ hơn châu báu, ngọc ngà mang theo

HƠN tiền đâu sánh chi ai?

ĐỘC đáo, uy dũng tương lai huy hoàng

LẬP thân, lập nghiệp xây đời

TỰ tin vững bước sắt son trời hồng

DO dân tin tưởng yêu thương

BÁC trao sức mạnh bước đường vinh quang

HỒ xanh trong mát thu sang

KÍNH trên nhường dưới trọng người nhắc ta

YÊU sao tình Mẹ, nghĩa Cha

SỐNG tròn đạo hiếu chữ tâm ở đời

MÃI định dù ở muôn nơi

TRONG tình nồng thắm quê hương đậm đà

SỰ sống tồn tại muôn nhà

NGHIỆP lớn rọi bước nước nhà an vui

CÁCH mạng màu cờ sáng tươi

MẠNG sống trân quý nâng niu giữ gìn

CHÚNG sinh hạnh phúc quây quần

TA đi tiếp bước oai hùng sử xanh./.

*****

Quản Minh Cường,

Hà Nội ngày 01/9/2023