Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 năm 2024 được tổ chức nhằm tôn vinh, ghi nhận thành tựu sáng tạo của các nghệ sỹ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua Festival tạo điều kiện giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, công bố, phổ biến tác phẩm và phản ánh trung thực quá trình lao động nghệ thuật, thể hiện cách nhìn riêng về đời sống đương đại, quan điểm sáng tác của các nghệ sỹ trẻ Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Festival Mỹ thuật trẻ là hoạt động do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức định kỳ 2 năm một lần, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, các họa sỹ, nhà điêu khắc, nghệ sỹ trẻ Việt Nam từ 18 - 35 tuổi.

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật quan trọng trong năm 2024 nhằm tổng kết quá trình lao động sáng tạo của các tác giả, tôn vinh tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu, xuất sắc được sáng tác từ năm 2022 - 2024 của nghệ sỹ lứa tuổi từ 18 - 35.

Festival cũng là sự kiện văn hóa đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, hưởng thụ mỹ thuật ngày càng cao của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm; phản ánh những khó khăn, thuận lợi, cách nhìn, quan điểm sáng tác trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật của các họa sỹ, nhà điêu khắc, nghệ sỹ trẻ Việt Nam. Qua đó cho thấy các thế hệ trẻ tiếp nối những bậc tiền bối trong sự nghiệp phát triển nền mỹ thuật Việt Nam và đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Theo thể lệ, các họa sỹ, nhà điêu khắc, nghệ sỹ từ 18 - 35 tuổi, là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam sống ở nước ngoài đều có thể tham gia. Các tác phẩm dự thi có đề tài tự do. Ban Tổ chức khuyến khích những tác phẩm có tính nhân văn, hướng thiện, phản ánh tích cực đời sống xã hội đương đại; sáng tác về các nhân vật và sự kiện lịch sử của đất nước.

Mỗi tác giả được gửi tham dự 3 tác phẩm/bộ tác phẩm. Các tác phẩm gửi tham gia Festival Mỹ thuật trẻ được sáng tác trong 2 năm (2022 - 2024), chưa gửi tham gia các sự kiện mỹ thuật có quy mô toàn quốc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức. Các tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật hình ảnh và hình thức nghệ thuật đương đại khác.

Tác giả gửi tác phẩm dự thi về Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, tầng 3, số 38 Cao Bá Quát, Hà Nội hoặc email: festivalmythuattre2024@gmail.com. Ban Tổ chức nhận tác phẩm đến hết tháng 8/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao 2 giải đồng hạng cho tác phẩm là đồ án tốt nghiệp của sinh viên các trường mỹ thuật.

Thái Hải