Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024 diễn ra từ ngày 29/5-3/6 (nhằm ngày 22–27/4 Âm lịch) với các nghi lễ truyền thống như Lễ phục hiện rước tượng Bà, tổ chức rước tượng Bà từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu Bà; lễ tắm Bà (lúc 24h ngày 23/4 Âm lịch); lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà; lễ túc yết và xây chầu; lễ chánh tế; lễ hồi sắc, đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ...

Năm 2024, nhân kỷ niệm 10 năm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Qua Lễ hội, tỉnh An Giang mong muốn đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển.

Lễ hội phản ánh thực hành tín ngưỡng và hoạt động văn hóa tâm linh của cư dân địa phương, mang tính cộng đồng cao. Đồng thời, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Việt trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với cộng đồng người các dân tộc Khmer, Hoa, Chăm. Lễ hội tôn vinh Bà Chúa Xứ cũng là dịp người dân thể hiện lòng tin yêu, tri ân, tôn kính đối với những người có công với dân với nước. Hằng năm, lễ hội thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, hành hương.

Với những giá trị tiêu biểu, năm 2014 Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã được Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều này thể hiện sự trân trọng và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống địa phương đối với loại hình lễ hội dân gian đặc sắc của An Giang nói riêng, khu vực Nam Bộ nói chung.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân An Giang, chứa đựng những giá trị lịch sử - văn hóa đặc trưng trong dòng chảy văn hóa Nam Bộ. Bản sắc văn hóa trong Lễ hội được cộng đồng duy trì, thực hành, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh.

Lễ hội năm nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thu hút du khách đến với Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang đã quyết định không thu phí tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam đối với du khách trong 7 ngày (từ ngày 28/5 đến hết ngày 3/6).

 

PV