Lớp truyền dạy thực hành nghề thêu, dệt thổ cẩm gồm 28 học viên, là người dân tộc Nùng Phàn SLình (Nùng Cúm Cọt) trên địa bàn. Trong thời gian một tháng, các học viên được học kỹ thuật dệt vải, dệt thổ cẩm truyền thống và được hướng dẫn thực hành thêu các họa tiết trên trang phục truyền thống, khăn đội đầu, túi xách và một số sản phẩm lưu niệm.

Ngay sau buổi khai giảng, các học viên được trang bị công cụ, nguyên liệu và tiến hành ngay việc học tập dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, thợ lành nghề trên địa bàn.

Lớp truyền dạy thực hành nghề thêu, dệt thổ cẩm được mở ra đáp ứng kịp thời những mong mỏi của người dân, qua đó, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với việc liên kết, thúc đẩy hoạt động du lịch của tỉnh.


Đại biểu và các học viên tham dự lễ khai giảng lớp truyền dạy 
Đây cũng là hoạt động góp phần tích cực triển khai nội dung Kế hoạch số 26/KH-SVHTTDL ngày 12/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện các tiểu dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
Hải Triều