Lễ phát động nhằm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại, người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn…”.

Người cũng đã khẳng định “sách là thuốc bổ tinh thần”, mỗi cá nhân muốn phát triển về mặt trí tuệ phải không ngừng học tập và coi đó là việc làm suốt đời của mỗi người. Việc đọc không chỉ một người mà là nhiều người, phải xây dựng một văn hóa đọc rộng rãi, có tính toàn cầu, toàn quốc.

"Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong toàn lực lượng Công an nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thư viện, phòng đọc nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và hưởng thụ văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân", Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định. 

leftcenterrightdel

Tại lễ phát động, rất nhiều tác phẩm văn học sống mãi với thời gian đã được trưng bày, giới thiệu với độc giả. Ảnh: Hoàng Nam 

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án... có liên quan trên tất cả các lĩnh vực thiết chế văn hóa thư viện. Kịp thời đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào, chương trình, kế hoạch của Bộ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trong Công an nhân dân. Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền giới thiệu sách phù hợp, sát thực với thực tế phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn góp phần hình thành lối sống lành mạnh trong cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an nhân dân. 

Với tinh thần hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát động phong trào đọc sách với chủ đề “Công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2024 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Hoàng Nam