Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2024. Trong đó, ngày 26/6/2024, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi; ngày 27 - 28/6/2024, tổ chức thi các môn Ngữ Văn, Toán, Bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học), Bài thi Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân), Ngoại ngữ; ngày 29/6/2024 dự phòng.

Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8h ngày 17/7/2024. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024, Bộ GDĐT sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho tất cả các địa phương.

Về công tác tổ chức hội đồng thi và đăng ký dự thi, chủ tịch hội đồng thi phải bố trí số lượng cán bộ dự phòng làm nhiệm vụ tại các điểm thi để bảo đảm có đủ cán bộ coi thi tại các phòng thi và cán bộ giám sát phòng thi. Các hội đồng thi phải in thẻ đeo cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi; thẻ đeo phải được đóng dấu treo của sở GDĐT (hoặc của điểm thi đối với những người làm nhiệm vụ tại điểm thi). Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi tại hội đồng thi do sở GDĐT chủ trì hoặc tổ chức 1 hội đồng thi do Cục Nhà trường chủ trì. Mỗi hội đồng thi có thể có nhiều điểm thi.

Thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp bằng tài khoản của thí sinh trên hệ thống quản lý thi. Các trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 và hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng lý dự thi trực tuyến; đơn vị đăng ký dự thi cấp cho thí sinh tự do sau khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc mã số định danh cá nhân do cơ quan công an cấp. Thí sinh không có các loại giấy tờ trên hoặc không có quốc tịch Việt Nam thì sử dụng hộ chiếu để thay thế. Trường hợp không có tất cả các loại giấy tờ trên thì hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Các đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản được cấp để đăng ký dự thi trực tuyến; kiểm tra thông tin cá nhân; đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; nộp các minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng tại website http://thisinh.thitotnghiepjthpt.edu.vn.

Sở GDĐT chỉ đạo các trường phổ thông và các đơn vị đăng ký dự thi kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt lưu ý các thông tin về diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và thông tin để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; tổ chức lưu giữ hồ sơ đăng ký dự thi của các đối tượng dự thi.

Để bảo đảm dữ liệu tổ chức thi là chính xác, các đơn vị đăng ký dự thi in thông tin của thí sinh đang học lớp 12 từ hệ thống quản lý thi và tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Đối với in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi tại hội đồng thi, chủ tịch hội đồng thi quyết định thời gian in sao đề thi; số lượng đề thi in sao; chuyển giao đề thi gốc còn nguyên niêm phong và hướng dẫn in sao cho trưởng ban in sao đề thi; phương án và thời gian vận chuyển, bàn giao đề thi đến các điểm thi bảo đảm sát thực tế và an toàn, bảo mật.

Trưởng ban in sao đề thi kiểm tra bảo đảm có các phương tiện thiết bị phục vụ in sao đề thi. Các máy móc, thiết bị không có và không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng Internet, phải được công an kiểm tra niêm phong các cổng kết nối và lập biên bản kiểm tra, niêm phong. Mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao đề thi dù bị hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực này khi thi xong bài thi/môn thi cuối cùng của kỳ thi. Các phòng trong khu vực in sao đề thi không được sử dụng phải được niêm phong theo quy định.

Trong khu vực in sao đề thi, không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 1 điện thoại cố định có chức năng ghi âm và có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24 giờ/ngày; mọi cuộc liên lạc đều phải ghi âm, bật loa ngoài để nghe công khai, phải ghi nhật ký có chữ ký của người trực tiếp liên lạc và có sự chứng kiến, xác nhận của công an và người làm nhiệm vụ giám sát tại khu vực này…

Đối với coi thi, tại các điểm thi, phải bố trí đủ phòng chờ cho thí sinh chỉ thi môn thi thành phần thứ nhất và/hoặc thứ hai của bài thi tổ hợp và bố trí ít nhất một cán bộ coi thi hoặc cán bộ giám sát cho mỗi phòng chờ để quản lý thí sinh trong phòng. Đăng ký chữ ký của những người tham gia công tác coi thi và quản lý thiết bị thu phát thông tin.

Văn bản của Bộ GDĐT cũng hướng dẫn về quy trình chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, các phần mềm dùng trong kỳ thi cũng như công tác phối hợp trong tổ chức kỳ thi và chế độ báo cáo bảo đảm chính xác, kịp thời và đúng quy định. Nếu phát sinh tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức thi, đặc biệt các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phải báo cáo ngay về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Phương Hiếu