Như Báo Thanh tra đã phản ánh, tại Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP năm học 2023 - 2024 vừa được Hà Nội công bố, mức thu học phí năm học 2023 - 2024 tăng gần gấp đôi từ bậc mầm non đến THCS khu vực thành thị.

Cụ thể, học sinh vùng thành thị áp dụng mức chung là 300.000 đồng/học sinh/tháng cho cả 4 bậc học từ mầm non tới THPT.

Học sinh vùng nông thôn từ bậc mầm non tới THCS áp dụng mức 100.000 đồng/học sinh/tháng, bậc THPT là 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ bậc mầm non tới THCS áp dụng mức 50.000 đồng/học sinh/tháng, bậc THPT là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Như vậy, có thể thấy, so với mức học phí cũ, học phí từ mầm non đến THCS vùng thành thị tăng gần gấp đôi, từ 155.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng.

Học phí bậc THPT tăng từ 217.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng.

Tại sao Hà Nội lại đưa ra mức tăng học phí như trên?

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lý giải, Hà Nội xây dựng mức thu học phí căn cứ theo quy định Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

Cụ thể, mức thu nhập bình quân năm 2022 của người dân TP đã tăng so với năm 2021 là 7,01%; chỉ số giá tiêu dùng năm 2022 tăng 3,4% so với năm 2021.

Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2023 tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, từ 1/7/2023, mức lương cơ bản tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, tăng 20%.

Theo quy định của Trung ương, hằng năm, căn cứ điều kiện kinh tế xã hội, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của người dân, địa phương được quyết định mức học phí cụ thể trong khung quy định của Chính phủ với tỷ lệ tăng không quá 7,5%.

Để bảo đảm ổn định mức học phí so với năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng mức học phí năm học 2022-2023 và bằng mức sàn (mức thấp nhất) trong khung quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đơn cử, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định mức sàn học phí của học sinh các cấp học là 300.000 đồng/học sinh/tháng, mức trần học phí của học sinh mầm non, tiểu học là 540.000 đồng/học sinh/tháng; mức trần học phí của học sinh THCS, THPT là 650.000 đồng/học sinh/tháng thì Hà Nội đề xuất mức thu học phí tất cả học sinh các cấp học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) đều là 300.000 đồng/học sinh/tháng - mức thấp nhất trong khung quy định của Chính phủ.

Cũng theo Sở GD&ĐT, UBND TP Hà Nội dự kiến đề xuất HĐND TP tạm dừng hỗ trợ học phí từ năm học 2023-2024 do hiện nay, đời sống người dân đã ổn định sau dịch Covid-19, nền kinh tế dần phục hồi (năm học 2022-2023, Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ 50% học phí hậu đại dịch Covid-19).

Đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách... Hà Nội tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ.

Theo đó, học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; học sinh khuyết tật và các đối tượng chính sách khác được hưởng chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Ước tính, tổng số trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 là 16.623 học sinh.

Tổng kinh phí thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo mức thu học phí đề xuất dự kiến khoảng 16,6 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội dự kiến trình HĐND TP xét xét dự thảo nghị quyết này vào tháng 9 tới.

Hải Hà