Đây là nội dung quan trọng được nêu trong dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP năm học 2023 - 2024 vừa được Hà Nội công bố.

Theo dự thảo, mức thu học phí năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội bằng mức sàn của khung học phí theo quy định của Chính phủ tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Dự thảo chia học phí theo 3 vùng thay vì 4 vùng như trước đây, gồm: Vùng thành thị, vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Học sinh vùng thành thị áp dụng mức chung là 300.000 đồng/học sinh/tháng cho cả 4 bậc học từ mầm non tới THPT.

Học sinh vùng nông thôn từ bậc mầm non tới THCS áp dụng mức 100.000 đồng/học sinh/tháng, bậc THPT là 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ bậc mầm non tới THCS áp dụng mức 50.000 đồng/học sinh/tháng, bậc THPT là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Như vậy, có thể thấy, so với mức học phí cũ, học phí từ mầm non đến THCS vùng thành thị tăng gần gấp đôi, từ 155.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng.

Học phí bậc THPT tăng từ 217.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng.

Đáng chú ý, học phí bậc THPT vùng dân tộc thiểu số và miền núi có tỷ lệ tăng cao nhất, hơn 4 lần (từ 24.000 đồng lên 100.000 đồng).

Thực tế, mức học phí dự kiến nói trên tương đương với khung học phí mà Hà Nội áp dụng năm học 2022 - 2023. Tuy nhiên, trong năm học này, Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ 50% học phí hậu đại dịch Covid-19.

Từ năm học 2023 - 2024, chính sách hỗ trợ không còn.

Nếu dự thảo được thông qua, phụ huynh từ mầm non đến THCS khu vực thành thị tại Hà Nội sẽ phải đóng học phí cao gần gấp đôi so với các năm trước.

Riêng phụ huynh học sinh THPT vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Hà Nội chịu mức đóng tăng hơn 4 lần.

Nếu học trực tuyến, mức thu học phí học bằng 75% mức thu học phí nêu trên.

Cùng với công bố dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, Hà Nội cũng công bố dự thảo nghị quyết về mức trần học phí với các trường công lập chất lượng cao.

Theo đó, khung học phí được giữ nguyên với 5.100.000 đồng/học sinh/tháng bậc mầm non, 5.900.000 đồng/học sinh/tháng bậc tiểu học, 5.300.000 đồng/học sinh/tháng bậc THCS và 6.100.000 đồng/học sinh/tháng bậc THPT.

Hai dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND TP Hà Nội vào tháng 9.

Hải Hà