Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03 ban hành tháng 7/2023.

Theo đó, mức thu học phí đối với hình thức học trực tiếp từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí năm học 2021 - 2022.

Với nhà trẻ, mẫu giáo, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp THPT, học sinh theo học ở địa bàn thành thị sẽ đóng học phí 217.000 đồng/tháng, nông thôn 75.000 đồng/tháng và các xã miền núi 24.000 đồng/tháng.

Ở cấp học mầm non 5 tuổi, tiểu học, THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp THCS, mức học phí theo tháng ở thành thị là 155.000 đồng, nông thôn 75.000 đồng và các xã miền núi 19.000 đồng.

Mức thu học phí với hình thức học online bằng 75% hình thức học trực tiếp nêu trên.

TP Hà Nội ước tính tổng học phí thu năm học này khoảng 1.511 tỷ đồng, giảm 1.279 tỷ đồng so với tổng thu so với học phí quy định ở nghị quyết cũ.

Ngân sách sẽ bù vào số tiền trên để đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cơ sở giáo dục khi thực hiện điều chỉnh mức thu học phí.

Cũng trong kỳ họp hôm nay, HĐND đã thông qua mức thu với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục gồm tiền bán trú, thiết bị phục vụ bán trú, tiền học hai buổi/ngày, dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học. Cụ thể:

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
 

So với mức thu cũ, mức thu cao nhất với dịch vụ chăm sóc bán trú và học hai buổi một ngày là 235.000 đồng/học sinh/tháng, tăng 1,7 lần mức cũ. Tiền trang thiết bị bán trú cao nhất là 200.000 đồng một tháng với cấp mầm non, 133.000 đồng với học sinh tiểu học và THCS, tăng 1,3 lần.

Đáng chú ý, nghị quyết lần này làm rõ mức thu tiền ăn của mỗi học sinh là 35.000 đồng, áp dụng với bữa trưa và 20.000 đồng với bữa sáng.

Căn cứ mức trần, các trường được xây dựng mức thu cụ thể, nhưng phải thỏa thuận bằng văn bản với phụ huynh, trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành, bảo đảm không vượt mức trần quy định;

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu các khoản dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục để quản lý, sử dụng theo quy định; trả chứng từ thu tiền cho người học theo chế độ quy định; có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Hải Hà