Theo đó, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập từ ngày 3 - 5/6/2024; thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Trần Phú từ ngày 6 - 8/6/2024.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai cụ thể kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Phương thức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025, gồm 3 bài thi: Bài thi 1: Môn Ngữ văn; bài thi 2: Môn Toán; bài thi 3: Môn Ngoại ngữ (thí sinh được đăng ký một trong các môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

Về điều kiện xét tuyển, chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tham gia thi tuyển đủ 3 bài thi (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ), không vi phạm quy chế thi đến mức hủy bài thi, điểm thi của mỗi bài thi trong 3 bài thi đều đạt điểm lớn hơn 1,0 điểm.

Những thí sinh chỉ thi vào Trường THPT công lập (không thi vào Trường THPT Chuyên Trần Phú) có tối đa 2 nguyện vọng vào Trường THPT công lập.

Những thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Trần Phú có tối đa 7 nguyện vọng xét tuyển (5 nguyện vọng vào các lớp của Trường THPT chuyên Trần Phú và 2 nguyện vọng vào Trường THPT công lập), các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

Phương thức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Trần Phú, tổ chức sơ tuyển đối với học sinh có đủ điều kiện dự tuyển.

Thi tuyển, môn không chuyên (hệ số 1) gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (điều kiện); trong đó, điểm bài thi môn Toán và Ngữ văn điều kiện sử dụng điểm bài thi môn Toán và Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà; điểm bài thi môn Ngoại ngữ điều kiện (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) được tổ chức thi riêng. Môn chuyên: Xét tuyển vào lớp chuyên (hệ số 2).

Phương thức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngoài công lập, đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025: Xét kết quả điểm thi 3 bài thi (đại trà) Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, thí sinh không bị vi phạm quy chế thi đến mức hủy bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

Đối với thí sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 (bao gồm cả các thí sinh có đăng ký dự thi nhưng không tham dự đủ 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ): Xét kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực của 4 năm cấp THCS đã quy ra điểm.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận/huyện, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hải Phòng xét tuyển kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực của 4 năm cấp THCS.

Kim Thành