Đó là thông tin được đưa ra tại lễ công bố chính thức việc khởi động hệ thống và cơ chế đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA được ĐHQGHN tổ chức chiều 19/7.

Mục đích của đánh giá chất lượng nhằm củng cố chất lượng đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ một cách toàn diện và đánh giá hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. Việc đánh giá chất lượng ở cấp độ trường ĐH sẽ  tăng cường mục đích của Mạng lưới AUN-QA theo hướng đảm bảo chất lượng trường ĐH ở Đông Nam Á.

Dự tính đến cuối năm 2016, hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới AUN-QA sẽ tiến hành đánh giá được tổng số 220 chương trình đào tạo trình độ ĐH và sau ĐH, thông qua 98 đợt đánh giá tại 28 trường đại học ở 8 quốc gia Đông Nam Á. Trong số đó Việt Nam có 61 chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH được đánh giá thông qua 32 đợt đánh giá, trong đó ĐHQGHN có 18 chương trình đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn của AUN.

ĐHQGHN tiên phong và chủ động tham gia hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế trong đó có kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Tháng 12/2009, chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN là chương trình đào tạo bậc ĐH đầu tiên của Việt Nam và là chương trình thứ 6 của các trường ĐH thuộc khối ASEAN được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Tháng 1/2017 tới đây, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN sẽ là trường ĐH đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á được đánh giá chất lượng.

AUN-QA là một tổ chức tự chủ chịu trách nhiệm về giáo dục ĐH ở các nước ASEAN, giải quyết các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực và phát triển giáo dục ĐH trong khu vực và các đối tác đối thoại.

 

Hải Trần