Tại buổi lễ ông Nguyễn Xuân Quế, Trưởng phòng Tổ chức hành chính đã đọc Quyết định về việc bổ nhiệm mới hai Phó viện Trưởng và bổ nhiệm lại một Phó viện trưởng. Cụ thể: Bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Cao Chương và bổ nhiệm mới TS. Dương Thăng Long và TS. Nguyễn Thị Nhung làm Phó viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng trong sáng nay, Viện Đại học Mở Hà Nội tổng kết công tác năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017. Năm học 2015 -2016, Viện Đại học Mở Hà Nội đã đạt được một số thành tựu như: Thực hiện tốt công tác tuyển sinh bao gồm việc xác định chỉ tiêu, thời gian đăng ký chỉ tiêu và các số liệu về chỉ tiêu. 

Các kỳ thi tuyển sinh các hệ đào tạo được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm an toàn và đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu năm học 2015- 2016 đạt tỷ lệ 72,55 %.Về triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; thay đổi tư duy, phong cách làm việc của các đơn vị phòng, nâng cao vai trò quản lý, đẩy mạnh chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, xây dựng phát triển đội ngủ cán bộ có năng lực chuyên môn, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin….

Các nhiệm vụ trọng tâm cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, sinh viên khẳng định uy tín và thương hiệu cả Viện Đại học mở Hà Nội; nâng cao ý thức về thị trường, ý thức phục vụ, ý thức cải tiến và phát triển giáo dục.

Trần Cường